INSPIRACE SDÍLENÍM

Pilotní Učiteling proběhl v pátek 8. dubna 2022. Děkujeme všem za účast a vzájemnou inspiraci!

Den workshopů zaměřených na profesní i osobní rozvoj učitelů navazující na cíle Strategie 2030+.
Sdílení jako důležitý princip podpory pozitivních změn ve vzdělávání.

NAŠE VIZE:

Rozvoj a podpora kvalitní práce učitelů

NAŠE MISE:

Přinášíme dobrou praxi do sboroven

Usilujeme o přímý a okamžitý dopad ověřené dobré praxe na žáky

Zapojujeme klíčové aktéry ve vzdělávání přímo v regionu

CO PRO TO DĚLÁME?

realizujeme jednodenní inspirativní setkání zaměřené na rozvoj pedagogických dovedností

motivujeme ke sdílení, jako k základnímu principu pedagogické praxe

klademe důraz na aktivní zapojení učitelů

ukazujeme způsob, jak je ve výuce možné naplňovat cíle a opatření Strategie 2030+ se zaměřením na kvalitu pedagogické práce každého učitele

UČITELING PŘINÁŠÍvzájemné sdílení a inspiraci

společnou radost a vášeň pro učitelství

přemýšlení o smyslu a dopadech práce učitele

tipy aplikovatelné ve výuce

hledání nových cest k podpoře učení každého žáka

bezpečné prostředí pro objevování vlastního pedagogického potenciálu

příklady dobré praxe spolupráce celé sborovny

JAK PROJEKT FUNGUJE

Učiteling je příležitostí seznámit se s pedagogikou inspirativních učitelů prostřednictvím vlastního zážitku. Přináší rady, jak získanou inspiraci zařadit do vlastní praxe a zároveň poskytuje prostor pro reflexi a sdílení osobních učitelských příběhů.

CÍLE:
Snížení nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnění maximálního rozvoje potenciálu dětí, žáků a studentů.

KDY: 8. 4. 2022 → 8:00 – 18:00

KDE: SŠ podnikání a gastronomie, Praha

KDO SE MŮŽE ZAPOJIT?

Pedagogický pracovník ze základní či střední školy nebo víceletého gymnázia. Přihlášky přijímáme do 20. 3. 2022

PROGRAM

7:45 – 8:30

Registrace účastníků + snídaně

8:30 – 9:00

Zahájení, představení projektu Učiteling

9:00 – 10:30

První blok workshopů:
VÁCLAV FIALA - Zachraň racka!
BARBORA HEŘMANOVÁ - Individualizace v Čj
MARKÉTA VOKURKOVÁ - Podle nosa poznáš kosa
ŠTĚPÁNKA BAIERLOVÁ - Začínáme s robotikou

10:30 – 11:00

Coffee break

11:00 – 12:30

Druhý blok workshopů:
VÁCLAV FIALA - Zachraň racka!
TOMÁŠ CHROBÁK - Přemýšlivá matematika
MARKÉTA VOKURKOVÁ - Podle nosa poznáš kosa
PAVLÍNA LOŇKOVÁ - Pište si

12:30 – 13:30

Oběd

13:30 – 15:00

Třetí blok workshopů:
BARBORA HEŘMANOVÁ - Individualizace v Čj
TOMÁŠ CHROBÁK - Přemýšlivá matematika
ŠTĚPÁNKA BAIERLOVÁ - Jak fungují počítače
PAVLÍNA LOŇKOVÁ - Pište si

15:00 – 15:30

Coffee break

15:30 – 16:30

Společná reflexe

16:30 – 17:00

Coffee break

17:00 – 18:00

Moderované setkání s Alexem Katakalidisem a Pavlínou Loňkovou:
"Jak být dobrým učitelem a nezbláznit se z toho"

18:00 – 18:15

Závěrečné slovo

18:15

Raut

Začínáme s robotikou na 1. stupni ZŠ

Štěpánka Baierlová

Robotika, jako jedna z částí nové informatiky. V rámci workshopu si ukážeme vstup do robotiky pomocí robotů VEX 123. Pobavíme se o tom, jak může vypadat cíl ...

číst více

Jak fungují počítače

Štěpánka Baierlová

Občas, zvláště na 2. stupni, probíráme témata, která přímo vybízejí k frontální výuce. Je tam přeci tolik zajímavého, co bychom chtěli dětem předat. ...

číst více

Přemýšlivá matematika

Tomáš Chrobák

Prožijeme si dílnu zaměřenou na matematickou a čtenářskou gramotnost. Budeme se zabývat úlohami, které jsem řešil se žáky 1. až 9. ročníku. Pojmenujeme ...

číst více

Zachraň racka!

Václav Fiala

Během workshopu se pomocí čtenářství a diskuze přeneseme na širá moře a společně s rackem Kengou prožijeme zápas o život při ropné havárii. ...

číst více

Individualizace v Čj

Barbora Heřmanová

V roli žáků I. stupně základní školy společně ochutnáme možnost volby při naplňování učebních výstupů. Ukázka hodiny bude koncipována v modelu ...

číst více

Pište si

Pavlína Loňková

Může být pisatelství cestou k diferenciaci v odborných předmětech? Pojďme to spolu prozkoumat. Prožijeme jednoduchou lekci, odučenou ve 4. ročníku ZŠ, v ...

číst více

Podle nosa poznáš kosa

Markéta Vokurková

Praktická lekce výuky venku. Z naší práce se pokusíme vyčíst jednotlivé badatelské kroky a společně se zamyslíme nad výhodami a případnými nevýhodami ...

číst více

LEKTOŘI

Štěpánka Baierlová

V současné době učí na základní škole Labyrinth v Brně matematiku, informatiku a také robotiku. Patří mezi průkopníky nových technologií a školní ...

číst více

Tomáš Chrobák

Působí na ZŠ Baška, kde učí matematiku a tělocvik. Matematiku vyučuje Hejného metodou, kterou i lektoruje. Pro využití této metody vytváří sbírky pro ...

číst více

Václav Fiala

Učí přírodní vědy na základní škole Solidarita v Praze 10. Ve své pedagogické praxi se snaží využívat aktivizační strategie, intenzivně se věnuje ...

číst více

Barbora Heřmanová

Učí na 1. stupni ZŠ Mozaika, o.p.s., v Rychnově nad Kněžnou, kde zároveň působí jako školní speciální pedagog. V programu Začít spolu se snaží ...

číst více

Pavlína Loňková

Učí na 1. stupni základní školy, od roku 2019 na fakultní a laboratorní ZŠ Labyrinth v Brně, kde působí jako třídní učitelka, interní mentorka, ...

číst více

Markéta Vokurková

Markéta Vokurková je učitelka prvního stupně v Základní škole Kunratice. Působí jako mentorka a lektorka badatelství, Globe a venkovní výuky. Učí děti ...

číst více

HOST

Alexis Katakalidis

Jeho srdeční téma je responzivní výuka a formativní hodnocení. Studoval učitelství v Praze a ve Velké Británii (PGCE), MSc v pedagogice vystudoval v ...

číst více

KONTAKT

info@uciteling.cz

Učiteling realizuje EDUIN, o. p. s. a Učitelská platforma

za podpory:


Učiteling © 2022