INSPIRACE SDÍLENÍM

Den workshopů pro učitele ZŠ a SŠ zaměřený na profesní a osobnostní rozvoj učitelů, navazující na cíle Strategie 2030+.

Podporujeme profesní sdílení jako důležitý princip pro dosažení pozitivních změn ve vzdělávání.


       

JAK PROJEKT FUNGUJE

ZAŽIJTE VYUČOVACÍ HODINU SVÝCH KOLEGŮ Z POZICE ŽÁKA.

Učiteling je příležitostí seznámit se s pedagogikou inspirativních učitelů prostřednictvím vlastního zážitku. Přináší rady, jak získanou inspiraci zařadit do vlastní praxe a zároveň poskytuje prostor pro reflexi a sdílení osobních učitelských příběhů.

Navazuje na cíle Strategie 2030+: Snížení nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnění maximálního rozvoje potenciálu dětí, žáků a studentů.

BRNO

KDY: 28. 11. 2022 8:00 - 18:00
KDE: Vzdělávací institut pro Moravu (Hybešova 15)


Přihlašování je otevřeno pro pedagogické pracovníky ze základní či střední školy nebo víceletého gymnázia.


Více informací a přihláška
Jak přesně Učiteling probíhá?

Učitelé se v průběhu dne zúčastní tři různých workshopů dle vlastního výběru. V roli žáka v nich zažijí výuku svých kolegů, finalistů odborné ceny pro učitele Global Teacher Prize Czech Republic. Jedná se o konkrétní odučené hodiny z praxe doplněné o následnou analýzu a reflexi prožité lekce. Jednoho workshopu se účastní maximálně 20 učitelů a všichni účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

Učiteling zprostředkovává vzájemné mezioborové sdílení učitelské praxe napříč stupni škol a načerpání inspirace, kterou účastníci mohou využít ve vlastní výuce. Na samotný den workshopů navazují dvě online konzultace, ve kterých budou účastníci moci společně s lektorem workshopu sdílet, jak se jim daří získané tipy ve výuce aplikovat.

UČITELING PŘINÁŠÍvzájemné sdílení a inspiraci

společnou radost a vášeň pro učitelství

přemýšlení o smyslu a dopadech práce učitele

tipy aplikovatelné ve výuce

hledání nových cest k podpoře učení každého žáka

bezpečné prostředí pro objevování vlastního pedagogického potenciálu

příklady dobré praxe spolupráce celé sborovny

NAŠE VIZE:

Rozvoj a podpora kvalitní práce učitelů

NAŠE MISE:

Přinášíme dobrou praxi do sboroven

Usilujeme o přímý a okamžitý dopad ověřené dobré praxe na žáky

Zapojujeme klíčové aktéry ve vzdělávání přímo v regionu

CO PRO TO DĚLÁME?

realizujeme jednodenní inspirativní setkání zaměřené na rozvoj pedagogických dovedností

motivujeme ke sdílení, jako k základnímu principu pedagogické praxe

klademe důraz na aktivní zapojení učitelů

ukazujeme způsob, jak je ve výuce možné naplňovat cíle a opatření Strategie 2030+ se zaměřením na kvalitu pedagogické práce každého učitele

Učiteling realizuje EDUin, o. p. s. a Učitelská platforma

Partneři Učitelingu Brno 2022Učiteling © 2022