21. 4. Univerzitní centrum Telč

JAK PROJEKT FUNGUJE

Zájemci se přihlašují online pomocí registračního formuláře na této stránce.

Účast na Učitelingu je zpoplatněna částkou 990 Kč, která zahrnuje 3 workshopy, celodenní stravování a účast na besedě.

Cenu je možné hradit z ostatních provozních prostředků školy a nově i z OP JAK (šablony).

Pro lepší následné sdílení doporučujeme účast více učitelů z jedné školy.

Učiteling je vhodný i pro ředitele.

Po zaplacení vám zašleme potvrzující e-mail a umožníme vám výběr workshopů z programu.

Jednoho workshopu se účastní maximálně 20 učitelů.

Všichni účastníci obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

Na samotný den workshopů navazují 2 společné online konzultace účastníků s lektorem workshopu.

Děkujeme za Váš zájem. Kapacita Učitelingu Vysočina je naplněna.

PROGRAM

7:15 – 8:00

Registrace účastníků

8:00 – 8:30

Zahájení, představení projektu Učiteling

8:30 – 10:30

První blok workshopů:
1A / ŠTĚPÁNKA BAIERLOVÁ: Objevujeme tajemství římských čísel
1B / PAVEL BOBEK: Čtenářská gramotnost napříč předměty
1C / SOŇA HAVLÍKOVÁ: Psychohygiena v hodině ZSV
1D / BARBORA HEŘMANOVÁ: Integrovaná tematická výuka - Voda

10:30 – 11:00

Coffee break

11:00 – 13:00

Druhý blok workshopů:
2A – VÁCLAV FIALA: Voda není jen H20
2B – SOŇA HAVLÍKOVÁ: Psychohygiena v hodině ZSV
2C – KATEŘINA VRTIŠKOVÁ: Černá díra
2D – MAGDALENA MÁLKOVÁ: Jak propojit kreativní myšlení a tematickou výuku?

13:00 – 14:00

Oběd

14:00 – 16:00

Třetí blok workshopů:
3A – ŠTĚPÁNKA BAIERLOVÁ: Objevujeme tajemství římských čísel
3B – VÁCLAV FIALA: Voda není jen H20
3C – MAGDALENA MÁLKOVÁ: Jak propojit kreativní myšlení a tematickou výuku?
3D – JANA SADILOVÁ: Propojenost jednoho tématu do výuky ve třetí třídě ZŠ

16:00 – 16:30

Coffee break

16:30 – 17:30

Moderované setkání s Pavlem Bobkem a Magdalenou Málkovou: "Jak být dobrým učitelem a nezbláznit se z toho"

17:30

Závěrečné slovo, networking

19:00

Ozvěny Masarykových dnů – Beseda o nelehké mezinárodní situaci a odpovědnosti intelektuálů v historii i současnosti s předními českými historiky prof. Jiřím Hanušem a prof. Zdeňkem Křížem z Masarykovy univerzity
Objevujeme tajemství římských čísel

Štěpánka Baierlová

V lekci koncipované v modelu E–U–R a věnované římským číslům si vyzkoušíme metody podporující konstruktivistické učení. Ukážeme si jak, přenést...

číst více

Čtenářská gramotnost napříč předměty

Pavel Bobek

Práce s textem nemusí probíhat jen v hodinách češtiny. Naopak – její zařazení napříč předměty posílí čtenářskou gramotnost žáků v nejširším...

číst více

Voda není jen H2O

Václav Fiala

Workshop nabídne ochutnávku tematické integrované výuky se zapojením čtenářství a badatelské výuky. Pojďte objevovat jednu z nejdůležitějších...

číst více

Psychohygiena v hodině ZSV

Soňa Havlíková

Některé předměty jsou pro wellbeing jako stvořené a kde jinde ho se žáky praktikovat než na hodinách ZSV nebo OBN. Chcete si zkusit poznat sami sebe a...

číst více

Integrovaná tematická výuka - Voda

Barbora Heřmanová

Skupinová práce s možností volby, která propojuje předměty jako je Čj, M, Vv, Pč nebo ČJS. Ukázková hodina vychází z tématu Voda a naplňuje učební...

číst více

Jak propojit kreativní myšlení a tematickou výuku?

Magdalena Málková

Smysluplné učení na 1. stupni spočívá i v propojování učiva. Přijďte si vyzkoušet jeden tematický blok, ve kterém bude zařazeno víc školních...

číst více

Propojenost jednoho tématu do výuky ve třetí třídě

Jana Sadilová

Centra aktivit tvoří specifické prostředí třídy Začít spolu, bohaté na podněty a činnosti. Dítě zde má vhodnější podmínky k učení a rozvoji svých...

číst více

Černá díra

Kateřina Vrtišková

Na vlastní kůži si v roli dětí vyzkoušíme práci v centrech aktivit (která je typická pro program Začít spolu). V týmech budeme bádat, číst, připravovat...

číst více

LEKTOŘI

Štěpánka Baierlová

V loňském roce přesídlila ze Sušice do Brna a v současné době učí na základní škole Labyrinth v Brně matematiku, informatiku a robotiku. Hodně o své...

číst více

Pavel Bobek

Učitelství vystudoval v Londýně, kde v rámci programu Teach First učil dva roky na základní škole, která i přes umístění v problémové čtvrti vykazuje...

číst více

Václav Fiala

Učí přírodní vědy na základní škole Solidarita v Praze 10. Ve své pedagogické praxi se snaží využívat aktivizační strategie, intenzivně se věnuje...

číst více

Soňa Havlíková

Na sloučené škole OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava působí jako interní mentor, výchovný poradce a vyučuje francouzštinu, dějepis a základy společenských...

číst více

Barbora Heřmanová

Je učitelkou I. stupně Základní školy Mozaika v Rychnově nad Kněžnou. Dlouhodobě pracuje s programem Začít spolu. Je školním speciálním pedagogem,...

číst více

Magdalena Málková

Vystudovala učitelství pro 1. stupeň na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, pracuje jako učitelka na základní škole Nový PORG v Praze-Krči a za svou...

číst více

Jana Sadilová

Vystudovala Pedagogickou fakultu UP Olomouc obor učitelství pro 1. stupeň. Pracuje jako učitelka 1. stupně na ZŠ Horáčkova v Praze, mentorka a lektorka...

číst více

Kateřina Vrtišková

Pracuje na 1. stupni základní školy ve Vraném nad Vltavou, kde zároveň působí jako koordinátorka ŠVP a vede metodické sdružení prvostupňových učitelek....

číst více

Učiteling realizuje EDUin, o. p. s. a Učitelská platforma

Ve spolupráciPartneři Učitelingu Vysočina 2023Učiteling © 2023