24. listopadu, Brno
Vzdělávací institut pro Moravu, Hybešova 15

WORKSHOPY
Objevujeme tajemství římských čísel

Štěpánka Baierlová

V lekci koncipované v modelu E–U–R a věnované římským číslům si vyzkoušíme metody podporující konstruktivistické učení. Ukážeme si, jak přenést...

číst více

Kdo je královnou džungle?

František Brauner a Hana Mádrová

Lekce přibližuje rozdílnost, ale i rovnost pohlaví na příkladu vybraných živočišných druhů. Formou hry si účastníci představí, jak fungují...

číst více

Fyzika v běžném životě

Barbora Havířová

Frontální výuka v hodinách fyziky je jediná možná, protože učitel všechno ví a musí to stihnout předat žákům, kteří naopak nic nevědí. O tomto...

číst více

Psychohygiena v hodině ZSV

Soňa Havlíková

Některé předměty jsou pro wellbeing jako stvořené a kde jinde ho se žáky praktikovat než na hodinách ZSV nebo OBN. Chcete si zkusit poznat sami sebe a...

číst více

Kritické myšlení, krása češtiny a umělá inteligence: Jak to spolu souvisí?

Pavel Hodál

Umělá Inteligence se vyvíjí rychlostí blesku. Generované obrázky, texty a videa jsou všude kolem nás. Proto je schopnost kritického myšlení nezbytností pro...

číst více

Rozehraj hudebku

Jitka Hodálová

Hudební výchova občas bývá v učitelské praxi strašákem. Pojďte si zažít, že to tak být nemusí. Ani vy ani vaši žáci dokonalý hudební sluch a nadání...

číst více

Jak rozpohybovat komunikaci mezi školou a rodičem

Miroslav Hřebecký

Jak nastavit pravidla a mechanismy komunikace rodiny a školy tak, aby byla srozumitelná, jasná a bezpečná pro obě strany. Pyramida komunikace uvnitř školy,...

číst více

REFLEXE jako součást učicího procesu

Pavlína Loňková

Když zpětně přemýšlíme o svých zkušenostech, vybavujeme si, co a jak jsme dělali, jak to fungovalo, rozhodujeme se, zda a jak to příště zopakujeme či...

číst více

Překonávání překážek

Olga Novotná

Rádi přijímáte výzvy a překonáváte překážky? Přijďte si společně vyzkoušet práci v centrech aktivit, která je charakteristická pro program Začít...

číst více

ŠKOLNÍ DNA - facilitované setkání o kultuře a klimatu školy

program Řediteling

Společně s Vojtěchem Krmíčkem, Ivanou Melichárkovou, ředitelkou ZŠ Horácké náměstí a Břetislavem Svozilem, ředitelem laboratorní školy LABYRINTH v...

číst více

Od sešitu k pomůckám - ze třídy do přírody

Milada Smutná

Jsou v prvním trojročí názorné pomůcky stavebními kameny učení? Jakou roli hrají v efektivitě učení a rozvoji mozku? Proč do tvorby pomůcek zapojit děti...

číst více

Kat a básník aneb poněkud skryté cesty manipulace

Stanislav Zajíček

Český jazyk a literatura mj. má naučit žáky orientaci v tzv. prostředcích uměleckého stylu, tj. jevech spojených se zvukem, slovníkem a větou jazyka jako...

číst více

LEKTOŘI

Štěpánka Baierlová

V loňském roce přesídlila ze Sušice do Brna a v současné době učí na základní škole Labyrinth v Brně matematiku, informatiku a robotiku. Hodně o své...

číst více

František Brauner

Vyučuje biologii a chemii na anglické sekci Gymnázia Olomouc – Hejčín. Ve svých hodinách hojně využívá „hands-on“ aktivity a propojuje teorii s praxí....

číst více

Barbora Havířová

Lidsky a přitom bez ztráty odbornosti (podle poroty GTP CZ) učí matematiku, fyziku a informatiku na Gymnáziu Brno, Elgartova, podporuje kolegy při zavádění...

číst více

Soňa Havlíková

Na sloučené škole OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava působí jako interní mentor, výchovný poradce a vyučuje francouzštinu, dějepis a základy společenských...

číst více

Pavel Hodál

V běžném životě jsem učitel žáků a lektor dospělých. Stále hledám, co učit a jak to učit. Mám rád Indii, mám rád CLIL, rád využívám technologie...

číst více

Jitka Hodálová

Patří ke šťastným lidem – práce je pro ni zábavou i detektivkou. Neustále hledá tu správnou cestu, která by byla pro děti ta správná, tvořivá a...

číst více

Miroslav Hřebecký

Působí na pozici programového ředitele organizace EDUin, o. p. s. Původní profesí pedagog, byl ředitelem ZŠ a gymnázia. Věnuje se vzdělávací politice, je...

číst více

Vojtěch Krmíček

Vojta Krmíček se dlouhodobě pohybuje ve vzdělávání, aktuálně zejména v projektech zaměřených na rozvoj tzv. podnikavosti na školách (kreativita, práce s...

číst více

Pavlína Loňková

Učí na 1. stupni základní školy, od roku 2019 na fakultní a laboratorní ZŠ Labyrinth v Brně, kde působí jako třídní učitelka, interní mentorka,...

číst více

Hana Mádrová

Hana je učitelkou angličtiny na Gymnáziu Olomouc-Hejčín. V minulosti však také pracovala jako průvodkyně školáků v tropickém skleníku v Denveru (USA), jako...

číst více

Ivana Melichárková

Ivana Melichárková je nejen ředitelkou ZŠ Horácké náměstí, ale také bývalou žákyní této školy. Její vášeň pro vzdělání se projevuje již od...

číst více

Olga Novotná

Vystudovala Pedf MU v Brně. Pracuje na ZŠ Brno, Vejrostova, jako učitelka, koordinátorka ŠVP, metodička programu Začít spolu a vedoucí metodického centra...

číst více

Milada Smutná

Po stážích ve speciálních školách v Rakousku a ve waldorfské škole v Německu vystudovala obor Speciální pedagogika na PdF MU. Založila Institut praktické...

číst více

Břetislav Svozil

Břetislav Svozil je geograf, učitel, ředitel základní laboratorní školy v Brně. Dlouhodobě se věnuje místně zakotvenému učení, propojování...

číst více

Stanislav Zajíček

... měl jsem ohromné štěstí na inspiraci v rodině, v brněnském undergroundu i českém disentu, ve svých školách. Že budu fakt učitel, to nejvíc rozhodl...

číst více

Učiteling realizuje EDUin, o. p. s. a Učitelská platforma

Partneři Učitelingu Brno 2023Učiteling © 2023